De Koude Oorlog: spanning en conflicten

 

Onderwerp van deze les:

De Koude Oorlog: spanning en conflicten (les 12 - 6des)

 

Korte samenvatting van deze les:

In deze les staan we stil bij de spanning en de vele conflicten tijdens de Koude Oorlog.  We bekijken ondermeer:

  • De economische spanning tussen de twee machtsblokken
  • De militaire spanning met de atoomdreiging en de wapenwedloop
  • De politieke spanning rond ondermeer de muur van Berlijn
  • Indirecte conflicten zoals de Vietnam-oorlog
  • De ruimtevaartwedloop
  • De volksopstanden in Oost-Europa zoals de arbeidersopstand in Oost-Berlijn in 1953, de opstand in Poznan (Polen) in 1956, de Hongaarse revolutie in 1956, de Praagse Lente in 1968 en de Solidarnosc beweging in Polen

 

PowerPoint-presentatie van deze les:

Ja, je kan de PPT-presentatie van deze les downloaden in PDF-formaat door op onderstaande downloadknop te klikken.

Downloadknop

 

Beeldfragmenten bij deze les:

 

 

Beeldfragment 12-01: Het Marshall plan

Een reportage over het Marshall plan uit 1948. het Marshall plan (het European Recovery Program) was een economisch hulpplan voor Europa dat wed opgezet door de VSA. 

 

 

 

 

Beeldfragment 12-02: Atoomschuilkelder - 1

Propagandefilmpje uit de jaren 50 over  de gevolgen van een atoombom en het nut van een atoomschuilkelder.

 

 

 

Beeldfragment 12-03: Atoomschuilkelder - 2

Een interessante reportage over een Russische atoomschuilkelder.

 

 

 

 

Beeldfragment 12-04: De bom van Doe Maar

Het nummer De Bom van Doe Maar. Dit nummer gaat over de atoomdreiging.

 

 

 

Beeldfragment 12-05: Thirteen Days - trailer

Trailer van de film Thirteen Days. Deze film behandelt de Cuba rakettencrisis van 1962. De VS en de USSR stonden lijnrecht tegenover elkaar en bijna was Wereldoorlog 3 een feit.

 

 

 

 

Beeldfragment 12-06: Ich bin ein Berliner - speech van president Kennedy

In 1963 sprak de Amerikaanse president Kennedy aan de muur in Berlijn zijn beroemde woorden 'Ich bin ein Berliner'. 
 

 

 

 

Beeldfragment 12-07: Tear down this wall - speech van president Reagan

In 1987 sprak de Amerikaanse president Reagan aan de muur in Berlijn zijn beroemde woorden 'Tear down this wall'. 

 

 

 

 

 

Beeldfragment 12-08: Space Race

Zeer boeiende film-documentaire van de BBC over de strijd tussen de VS en de USSR om als eerste in de ruimte te geraken.

 

 

 

Beeldfragment 12-09: De arbeidersopstand in Oost-Berlijn in 1953

Beelden van de arbeidersopstand in Oost-Berlijn in 1953. De opstand startte met een staking van arbeiders. Al gauw mondde de staking uit in algemeen verzet tegen het communistische regime. De USSR grijpt in en de opstand wordt onderdrukt. 

 

 

 

 

Beeldfragment 12-10: De Hongaarse revolutie in 1956

Beelden van Hongaarse revolutie uit 1956. Studentenprotest in 1956 werd een algemene opstand ondersteund door het Hongaarse leger. Rode sterren werden van gebouwen gehaald. Een standbeeld van Stalin werd omvergeworpen.  De regering valt en de nieuwe regering  stapt uit het Warschaupact en kondigt de neutraliteit af. De USSR grijpt echter in, het Warschaupact valt Hongarije binnen en herstelt het communistisch regime.

 

 

 

Beeldfragment 12-11: De Praagse Lente in 1968

Een documentaire over de Praagse Lente  uit 1968. In 1968 wordt Dubcek partijleider van de communistische partij in Tjechië-Slovakije. Hij kondigt een communisme met een menselijk gelaat aan en start een hele reeks hervormingen. De USSR aanvaardt dit echter niet en ook nu valt het Warschaupact binnen en herstelt de 'orde'.

 

 

 

 

Beeldfragment 12-12: Solidarnosc in Polen

Een documentaire over de Solidarnosc beweging in Polen. 

 

 

 

Andere documenten of bijlagen bij deze les:

Nee.

 

 


 

Ga terug naar het lesoverzicht 6des